Text a fotogalerie – Procesí signatářů výzvy od Karlova mostu k chrámu svatého Víta – 12. dubna 2024

Slova pronesená při shromáždění signatářů výzvy před Svatovítskou katedrálou

Sešli jsme se zde, na místě, kde Karel IV. nazývaný též otcem vlasti a dědic přemyslovského rodu, sahajícího do hlubin prapůvodů české země, nechal postavit svatovítskou katedrálu, ve které, hned vedle zlaté brány nechal umístit nejdůležitjší kapli celé katedrály, svatováclavskou kapli. Kapli věnovanou patronu naší země, svatému Václavovi, od kterého Karel IV. odvozoval státnost naší země. V jeho jméně nechal vytvořit Svatováclavskou korunu, a tedy i v jeho jméně pokračoval a zveleboval náš stát, země koruny české, založený svými přemyslovskými předky, který přetrval až do dnešních dnů. A spolu se svatováclavskou korunou nechal pro český stát vytvořit nejcennější duchovní předmět, který zná evropský kontinent, zlatý korunovační kříž, aby ochraňoval náš národ a náš stát.

Zlatý korunovační kříž byl původní nedílnou součástí korunovačních klenotů, které byly společně umístěny na hradě Karlštejně. Nyní by měl být spolu s korunovačními klenoty umístěn v korunní komoře nad zlatou bránou. Ale v minulosti byl od nich oddělen a spravován spolu se svatovítským pokladem. A nyní byl tento kříž bez vědomí a souhlasu českého národa odvezen za hranice naší země a byl vystaven spolu s díly nevýznamných současných umělců. Klenot, který má chránit českou zemi a český národ byl vytržen ze srdce našeho státu a je předváděn jako cirkusová atrakce.

A proto jsme se zde sešli, jako zástupci českého národa a jako strážci odkazu, který nám zde naši předkové zanechali. Naši předkové, kteří pokládali životy za to, abychom my, jejich potomci žili ve vlastním, bezpečném a suveréním českém státě. A nyní představitelé našeho státu, česká vláda, český prezident a zástupci církve dopustili, aby uprostřed našeho národního srdce vznikla díra, která oslabila sílu naší země.

My jsme se tu sešli pro to, abychom tuto díru zacelili. Abychom společně požádali patrony naší země a i ochranné síly korunovačního kříže, aby bděly nad naší zemí a ochraňovaly náš národ. A pokud to někdo uskutečnil se záměrem, aby naší zemi oslabil, tak aby byly tyto jeho plány zmařeny. Ti, co nechali korunovační kříž odvézt ze země nejsou pravými zástupci našeho národa, protože pokud by byli, tak by nic takového nedopustili. Korunovační kříž byl tak odvezen z naší země proti vůli našeho lidu. A my tu jsme pro to, abychom se společnou vůlí zasadili o to, aby se náš národní poklad a národní symbol našeho státu, český korunovační kříž, vrátil v bezpečí zpět sem, na území Pražského hradu, do srdce naší vlasti.

Děkujeme všem našim předkům a patronům, kteří se zasloužili a dále zasluhují o naší zem, a zejména jmenovitě Karle IV a svatý Václave za to, co jste pro naší zem vytvořili.

My, zástupci našeho národa, jsme zde pro to, abycho o toto vaše dílo s láskou pečovali, a aby dál přetrvalo pro budoucí pokolení našeho národa.

článek o akci na iportaL24: Národní klenot je vystavován jako cirkusová atrakce! Pochod za návrat korunovačního kříze měl cíl na Hradě

fotogalerii připravujeme

(úvodní foto: Jiří Lomoz)

zpět

    

     

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

Výzva za navrácení korunovačního kříže

 

Stávkový výbor


#narodniproud