Otázky/odpovědi

1. Co je Národní proud

Spojení aktivních lidí, kteří společně vytvoří společensko-politický tlak na změnu systému, která zajistí, že budoucí vlády budou pracovat pro prospěch obyvatel a našeho státu.

2. Národní proud není politická strana ani hnutí

Systém se nemůžeme změnit politickými stranami. Současný systém je naopak vytvořen tak, aby ho politické strany živily a podporovaly. A posledních 34 let nás tento systém postupně vedl do stavu, kdy nám náš stát téměř už vůbec nepatří.

3. Národní proud a volby

Volby jsou nástroj, kterým lze částečně ovlivňovat dění v našem státě. Tedy podporujeme to, aby lidé k volbám chodili a volili zatím takové strany, které se snaží brzdit globalisty v destruování našeho státu, a které mluví o systémových změnách (v rámci politických stran totiž nic jiného než mluvit o systémových změnách nelze). Avšak jako Národní proud do voleb nebudeme nijak zasahovat, protože jednak spolupracujeme s lidmi ze všech možných pronárodních politických stran a tím bychom některé spolupracovníky mohli „rozesmutnit“, a současně nechceme do voleb vkládat svojí energii, kterou naopak směřujeme do mnohem důležitější změny celého systému.

4. Každý aktivní člověk se může zapojit

Abychom byli efektivní, je potřeba aby vznikly místní aktivní buňky, které budou společně pracovat na našem společném zájmu, a které si budou ze svého středu volit vlastní zástupce (tribuny) do celorepublikového sněmu. V současnosti pracujeme na vytváření krajských a okresních buněk.

5. Postupně vzniká sněm osobností

Do Národního proudu jsou zváni všichni aktivní lidé, kteří veřejně vystupují v zájmu našeho státu, ať už to jsou veřejné osobnosti, nebo zástupci různých aktivních skupin či politických stran.

6. Národní proud nemá politický program

Protože Národní proud není politická strana ani hnutí, nemá za cíl vytvářet politický program. Je otevřen tomu, aby si každý zástupce prosazoval vlastní politický program tak, jak uzná za vhodné. Jediné kritérium po působení v NP je náš společný cíl – prospěch pro občany naší země a náš společný stát.

7. Národní proud odmítá řízení našeho státu globalisty

Náš politický systém umožnil, že důležité posty včetně prezidentského úřadu ČR byly postupně obsazeny a jsou ovládány členy různých globalistických organizací, jako například Aspen institutu, které již zcela otevřeně mluví o snaze realizovat globální řízení při současné likvidaci národních států. Realizace těchto plánů by znamenala omezení osobního vlastvnictví, vlastních dopravních prostředků, totální kntrolu nad osobními úsporami atd.

8. Národní proud podporuje zdraví duševní i fyzické

Pro duševní zdraví každého člověka je důležité vyrůstat ve stabilní rodině s matkou a otcem a ve školním systému nepropagujícímu potlačování sexuální identity. Globalistická WHO se ukázala jako organizace snažící se přinutit obyvatele k aplikaci nebezpečných experimentálních geneticých látek, o kterých se zpětně ukázalo, že jejich negativní dopad převyšil možný benefit. Proto je důležité dalším takovým snahám zabránit.

9. Národní proud podporuje soběstačnost naší země se spoluprací s jiným zeměmi na základě oboustranné výhodnosti

Evropská unie postupně zlikvidovala soběstačnost a suverenitu naší země, NATO zlikvidovala obranyschopnost našeho státu a snižuje bezpečí na našem území. V zájmu obyvatel naší země je naopak soběstačné hospodaření s vlastní měnou a vlastnění národního bohatství a infrastruktury státem.

10. Budoucnost změníme jen spojením občanů do společého Národního proudu

Zachování národního státu a vládnutí pro prospěch našich obyvatel si přeje většina lidí v naší zemi. Změnu můžeme prosadit pouze tehdy, pokud bude ve společnosti jasná a razantní společenská poptávka po změnách, podle které se budou řídit i politické strany, aby nepřišly o své voliče. Společnou silou můžeme tyto změny prosadit.

11. Pro zajištění řízení státu ve prospěch našich obyvatel je potřeba přestat uctívat systém politicých stran

Systém politických stran je v současné době natolik zneužívaný nikým nevolenými zájmovými skupinami, že již v něm není možné dále pokračovat. Pouze zákonodárný sněm kvalitních osobností s osobní integritou, odvolatelnost politiků a posílení vlivu referend může zaručit vládu, která bude pracovat pro blaho naší země.

12. Odhodlaná a názorově konzistentní společenská menšina je schopna změnit názor většiny

Se systémem politických stran není spokojena většina obyvatel naší země. A přestože v politické strany již nemá téměř nikdo důvěru, většina společnosti stále věří tomu, o čem je zástupci systému neustále přesvědčují – že to nelze změnit. Změna však možná je, pokud:
– je menšina jednotná v názoru,
– vytrvale vyjadřuje stálý názor na problém, kterému věří a pevně se ho drží,
– odolává tlaku většiny na změnu názoru,
– je konzistentní v argumentaci a vystupování,
– a informačně bombarduje všemi dostupnými prostředky včetně osobního kontaktu.*
Přeměna většinového názoru ve společnosti je právě cílem Národního proudu.


* tento princip popsal sociální psycholog Serge Moscovici, zdroj


další: Základní listina >>

    

     

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

Výzva za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Jan Buzek

 

Vysílání Národního proudu 22. 3. 2024

 

Hovory Národního proudu – Pepa Nos

 

Stávkový výbor


#narodniproud