Základní listina

Chceme suverénní a sebevědomý stát založený na stabilních hodnotách, který je řízen schopnými a kompetentními lidmi pracujícími ve prospěch obyvatel, a ve kterém žijí svobodní a prosperující občané v bezpečném a zdravém prostředí, kteří mohou plně a svobodně rozvíjet svůj vlastní potenciál.

Občanská iniciativa Národní proud spojuje, a je otevřena všem občanům, kteří

    I. odmítají likvidaci našeho státu Evropskou unií a chtějí se vymanit z jejího zhoubného vlivu(1),

    II. odmítají útočný charakter vojenského paktu NATO a chtějí neutrální a mírovou zahraniční politiku(2),

    III. chtějí aby stát vlastnil základní infrastrukturu a národní bohatství, které má sloužit občanům naší země(3),

    IV. chtějí, aby měl každý právo na nedotknutelnost svého zdraví a vlastnění základních prostředků pro důstojný život(4),

    V. odmítají systém politických stran, který způsobil postupnou destrukci naší země a chtějí takovou změnu politického systému, díky níž budou přímo voleni důvěryhodné osobnosti s morální integritou, jež bude možné při neplnění svých povinností odvolat(5),

a kteří budou aktivně pracovat na co nejrychlejším ukončení loutkové pětikoaliční vlády a nastolení vlády nové, která se bude odborně a s péčí řádného hospodáře starat o naše společné věci.

Národní proud zve všechny zástupce spolků, stran, hnutí i osobnosti bez ohledu na pravo-levé politické přesvědčení ke společné spolupráci(6).(1) Cílem je nebýt v Evropské unii, která je nereformovatelná. Hospodaření České republiky je po posledních letech v katastrofálním stavu, tedy opouštění Evropské unie musí být řízeno tak, aby mělo co nejmenší negativní dopad na obyvatele.

(2) NATO neplní svojí funkci obranného paktu. Další setrvávání v NATO se tak pro naši republiku stává bezpečnostní hrozbou. 

(3) Naše vlastní infrastruktura budovaná po druhé světové válce byla po převratu v roce 1989 pod rouškou „svobodných voleb“ postupně demontována. Základní fungování státu není možné bez toho, aby tyto oblasti nepřešly opět do vlastnictví státu. 

(4) Každý občan má mít právo na svobodné rozhodnutí, zdali mu má být proveden jakýkoliv lékařský zákrok či aplikován lékařský prostředek. Každý občan má mít právo na vlastnění hotovosti, obydlí, osobního dopravního prostředku, pěstování vlastních potravin, užívání vlastních energií atd. 

(5) Systém politických stran je pouze nástrojem k ovládání státu nikým nevolenými zájmovými skupinami a je to důvod, proč se nacházíme jako země v bezútěšné situaci. A tento systém se nám současně snaží z důvodů své sebezáchovy tvrdit, že jinak to nejde. Řešení je však jednoduché. Přímá volba konkrétních lidí, kteří mají životní zkušenosti, každý si o nich může zjistit jak se chovali během celého svého života, jakou mají důvěryhodnost. Systému politických stran již nedůvěřuje většina obyvatel, přitom však nevidí východisko. Východisko přitom záleží pouze na tom, jak se společně rozhodneme. 

(6) Tato iniciativa je nepolitická v tom smyslu, že nedochází k zakládání nové politické strany. Pro to, abychom mohli společnými silami prosadit výše zmíněné body, je nutná spolupráce všech sil opozice jako jednoho společného bloku.

(*) Občanská iniciativa Národní proud vznikla jako pokračování aktivity Stávkového výboru (stavkovyvybor.cz).

V Praze 12. září 2023
Tisková konference ke stávce 12. 9. a následným aktivitám Stávkového výboru
a vznik Národního proudu

    

     

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Stávkový výbor


#narodniproud