Modlitby za mír a český národ

Každého 13. v měsíci od 18 hodin u Mariánského sloupu – modlitby k Panně Marii a patronům českých zemí

Naše příští setkání 13. srpna 2024 v 18 hodin

Texty modliteb a písní ze setkání 13. července 2024 (v PDF)

Závěrečná píseň Salve Regina od interpretky Katia del Cid: youtu.be/EgLSXteb020

Foto-galerie ze setkání 13. 7. 2024

Milí přátelé,

zveme vás ke společným modlitbám za mír a český národ počínaje 13. červencem 2024 každého 13. dne v měsíci k mariánskému sloupu na Staroměstské náměstí od 18 hodin.

Vzhledem ke snahám různých skupin podněcovat vzájemné násilí a nenávist mezi slovanskými národy a zatahovat Českou republiku i celou Evropu do válečného konfliktu, který dokonce hrozí přerůst v konflikt jaderný, vnímáme jako velmi důležité žádat naše zemské patrony, Pannu Marii i další naše svaté ochránce o pomoc v této těžké době. Velká část české veřejnosti je podvedena a bohužel podporují válku v dobré víře, že tím bojují proti zlu. Právě i k nim budou směřovány modlitby, aby nenásledovali našeptávání temných sil, ale aby následovali hlas svého srdce.

Panna Marie je velkou ochránkyní před válkou a právě jako poděkování Panně Marii před zničením Prahy švédskými vojsky byl původní Mariánský sloup v roce 1652 na Staroměstském náměstí vztyčen a po jeho zničení v roce 1918 byl opět díky Společnosti pro obnovu mariánského sloupu v roce 2020 znovu obnoven.

Původní mariánský sloup byl zničen přibližně rok poté, co se ve Fatimě od 13. 5. do 13. 10. 1917 zjevovala Panna Marie každého 13. v měsíci zpočátku třem portugalským dětem (Lucii, Františkovi a Hyacintě), 13. října se pak mariánského zjevení účastnilo 70 000 lidí, kteří byli svědky „slunečního zázraku“. Zjevení Panny Marie Fatimské se týkalo evropských válek a snah o nastolení míru. Právě proto se budou setkání u mariánského sloupu konat každý 13. den v měsíci.

Modlitby budou však směřovány i k dalším svatým, zejména k patronům českých zemí. Společně zazpíváme Svatováclavský chorál (existuje více verzí, proto jsme připravili noty s textem) i další duchovní písně. Toto naše setkání nebude demonstrace ani žádné politické shromáždění, tedy prosíme účastníky, aby se chovali s respektem a bez příliš hlasitých projevů. Naše setkání není organizováno žádnou církví, zveme proto všechny, kteří se chtějí připojit k našim společným modlitbám, či pronést i vlastní modlitbu v duchu tohoto setkání, ke společnému propojení našich srdcí.

Václav Hrabák
Národní proud

leták:
    

     

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Stávkový výbor


#narodniproud