Vysílání Národního proudu 22. 3. 2024

datum: 22. března 2024
Náš nejcennější státní symbol, zlatý korunovační kříž, byl na půl roku odvezen do německého Saska, kde jeho „pobyt“ zahájil v den výročí německé okupace Petr Pavel. Je to důležitý čin naprostého pohrdání naším státem vládní garniturou a symbolické předávání moci nad naší zemí. Napomůže to konečně tomu, aby si lidé uvědomili, že moc v našem státě je řízena odjinud? A že pokud nechceme o náš stát přijít, musíme vzít moc do našich společných rukou.

 

Milí přátelé,

     arogantní vládnoucí garnitura v čele s pětikoalicí a Petrem Pavlem likviduje naší zem lidsky, hospodářsky, ohrožuje její bezpečnost a zavírá do vězení ty, kteří se jí znelíbí. Mohli bychom si myslet, že již nic horšího našemu národu a státu dělat nemůže, ale opak je pravdou. Aby naši zem pokořila se vším všudy, nechala odvézt do sousedního Německa nejcennější součást korunovačních klenotů –  zlatý korunovační kříž Karla IV. Tento zlatý korunovační kříž, známý také jako Zemský kříž Českého království, patří spolu se svatováclavskou královskou korunou ke dvěma nejcennějším státním artefaktům. Korunovační kříž spolu se svatováclavskou korunou jsou dva nejdůležitější předměty na kterých Karel IV. stavěl státnost naší země. Podle odborníků je tento kříž dokonce cennější než svatováclavská koruna a z hlediska náboženského je to úplně nejvzácnější církevní předmět České republiky a možná i celé Evropy.

     Tento zlatý korunovační kříž by tak jako královská koruna neměli vůbec opouštět Pražský hrad, natož Českou republiku. Ani nacisté za druhé světové války si nedovolili něco takového udělat, a to kradli cennosti z celé Evropy. O Heidrichovi se traduje, že si na hlavu nasadil svatováclavskou korunu, i když podle některých historiků to není pravda. Ať tak či tak, přesto se k ní choval s respektem a úctou, a ani ho nenapadlo ji odvézt z Prahy.

     Nyní však sám Petr Pavel zahájil výstavu v německých Drážďanech 15. března, tedy v den výročí německé okupace, na které je vystavován tento český královský korunovační kříž spolu s velkou částí svatovítského pokladu. Tato výstava má trvat až do 8. září, tedy více než půl roku bude tento královský korunovační kříž nejen mimo Pražský hrad, ale i mimo naší zemi. Český královský korunovační kříž, který byl v Praze používán jen při výjimečných událostech, tedy například při korunovacích, nebo v roce 2020, kdy s ním celebroval kardinál Duka při velkopátečním obřadu, aby lidi povzbudil během koronavirové krize. Tento kříž je v křesťanském světě unikátní tím, že obsahuje soubor nejcennějších relikvií. Obsahuje například dřevo z kříže, na kterém byl Kristus ukřižován, část hřebu či dva trny z Kristovy koruny. Dále obsahuje ostatky nejvýznamnějších světců, například sv. Jana Křtitele nebo sv. Anny, matky Panny Marie. Karel IV. osobně shromáždil tyto nejcennější artefakty křesťanského světa a uložil je do tohoto kříže, aby ochraňovaly naší zem, aby náš stát byl ochraňován těmi nejsilnějšími silami, které křesťanský svět zná. A nyní ti, kteří mají sloužit naší zemi, nechají tento nejcennější předmět, na kterém stojí naše státnost, odvézt mimo hranice státu do sousedního německého provinčního města, a jeho vystavování osobně zahájí nejvyšší představitel naší země právě v den výročí německé okupace.

     Akt odvezení korunovačního kříže mimo české území není jen vlastizrádný, ale i svatokrádežný. Pražský hrad, srdce naší vlasti, nyní bude více než půl roku bez naší nejvýznamnější státní památky a současně bez ochrany našich nejdůležitějších křesťanských relikvií. K tomuto kříži se v dřívějších dobách každý rok pořádaly krátce po Velikonocích masové celonárodní poutě. A tímto aktem se celý tento duchovní odkaz narušuje.

     Drzost, se kterou vláda spolu s prezidentem zachází s našimi nejcennějšími státními symboly nemůže zůstat bez odpovědi. Věřím, že tento akt nestoudnosti napomůže k tomu, že se lidé této země proberou ze spánku a tolerance této vlastizrádné vlády, což přiblíží její pád. Také věřím, že lidé naší země se zasadí o bezpečný návrat korunovačního kříže tam kam patří, tedy do srdce naší vlasti, a že se zasadí o to, aby tam již natrvalo a bezpečně zůstal. A nakonec také věřím, že to umocní proces, jenž ukončí v naší zemi existenci systému, který umožňuje vládnout oligarchicko-mafiánským strukturám. A tedy, že učiní natrvalo přítrž podobným nestoudným činům vládních představitelů.

     Budeme se spolu s vámi snažit, aby se toto velmi důležité téma dostalo do všeobecného povědomí, protože mnoho dalších lidí si může uvědomit skutečnost, že naše vládnoucí garnitura skutečně nemá úctu ani před těmi nejdůležitějšími státními hodnotami a symboly, a že každý další den, kdy je u moci, ničí naší krásnou zemi.

     Tedy šiřte tyto informace a společnými silami dokážeme rozpohybovat Národní proud natolik, že spláchne všechny, kteří si přejí zkázu naší vlasti. Sledujte náš web narodniproud.cz, přihlašujte se k odběru informací a s jihočechy se těším 4. dubna na setkání v Českých Budějovicích.

     A se všemi se těším na viděnou u našich dalších vysíláních Národního proudu

Václav Hrabák


<< Předchozí Další >>

všechna videa

v případě že youtube video nejde spustit, všechna naleznete na TV.VLTAVA.news


    

     

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Stávkový výbor


#narodniproud