Podepsat Výzvu za navrácení korunovačního kříže

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Souhlasím ze zasíláním informací
Souhlasím s podmínkami** podepsání Výzvy za navrácení korunovačního kříže *

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu
* povinné pole

** podmínky podepsání výzvy:

Podepsáním pod touto výzvou svobodně souhlasím s jejím obsahem a připojuji se k ní.

E-mail bude použit pouze pro potvrzení, že se jedná o skutečnou osobu. Pokud nebudete souhlasit se zasíláním informací týkajících se této výzvy, E-mailová adresa nebude použita pro zasílání jakýchkoliv zpráv. E-mailová adresa bude sloužit pouze k ověření, že někdo nepodepisuje výzvu víckrát, aby byla zajištěna důvěryhodnost podpisů. Jméno bude uchováváno a v případě předložení této výzvy úřadům a církvi bude připojeno k výzvě.

Pokud budete souhlasit se zasíláním informací k výzvě, e-mailová adresa bude uchována pro tyto účely a nebude poskytnuta třetí osobě.

Pokud zaškrtnete souhlas se zveřejněním podpisu, bude tento podpis zveřejněn na těchto stránkách. Pokud souhlas nezaškrtnete, bude Váš podpis neveřejný a bude se pouze počítat v celkovém součtu. Kdykoliv budete moci váš podpis zneveřejnit.