Národní proud

Aktuální – Týdenní vysílání Národního proudu 1. 12. 2023

Co je národní zájem? Jaký mají smysl eurovolby? A co se nám snaží sdělit mainstreamová média o vládě Petra Fialy? Národní proud

Směřovat k prosazení národních zájmů je jediná cesta na ochranu proti nadcházejícímu rozkladu nejen ekonomiky, ale i celého státu. A protože nadnárodní síly k prosazení svých cílů jsou ochotny ohrožovat obyvatelstvo i zdravotně, je prosazení národních zájmů otázka i naší holé existence.

    Západní svět nás nevysává pouze ekonomicky. Aby mohl prosazovat své zájmy, potřebuje, aby lidé byli v jejich koloniích poddajní, aby se nestavěli na odpor, aby nemohli svobodně rozvíjet své názory, aby neměli sílu a odhodlání. Proto podporují rozpad pohlavní identity, podporují konzumaci nezdravých potravin, podporují i podávání psychoaktivních látek. Již od raného věku ve školách podporují rozklad rodinných hodnot a média používají čistě jako nástroj propagandy.

    Pomocí těchto snah se západnímu světu podařilo vytvořit poslušné a zdecimované obyvatelstvo. Pokud chceme přežít, musíme ve společnosti masově probudit touhu po prosazování národních zájmů. Pokud chceme zachránit naší existenci, musíme se snažit probudit tyto národní zájmy jako celek. Nestačí bojovat pouze proti chudobě. Chudoba je pouze jeden z nástrojů, jak nás decimovat. Musíme volat po obnově zdraví našeho národa. Musíme volat i po zdraví a kvalitě potravin, k čemuž potřebujeme zdravou přírodu kolem nás. Musíme směřovat ke změně politického systému, ke skutečné vládě lidí a ne k vládě politických stran řízených oligarchy. Musíme se snažit zajistit, aby stát vlastnil základní infrastrukturu. Abychom měli nadále své vlastní peníze. Aby naše státní bohatství nebylo vysáváno do zahraničí a abychom byli vojensky neutrální a nepodporovali vojenskou agresi tak jako je tomu nyní.

    Ale k tomu všemu potřebujeme vzájemě a láskyplně spolupracovat. Bez lásky to totiž nepůjde. Pokud budeme jen kalkulovat, politikařit, hnát se za osobním prospěchem nebo i jen uznáním, pak nemůžeme zvítězit. S tím totiž oni počítají. Počítají s tím, že budeme mezi sebou soupeřit, že budeme dodržovat jejich pravidla hry. Ale my musíme ta pravidla změnit.

    Musíme si uvědomit, že nestojíme proti rovnocenému soupeři. Stojíme proti zlu, které vzývá rozklad, destrukci a zmar. A proti zlu se nedá bojovat zlem. Proti zlu může zvítězit jen dobro. Zlo se nám snaží vnutit svá pravidla, ale my jejich pravidla musíme odmítnout. A naším novým pravidlem musí být právě láska k životu, láska k lidem, láska k naší zemi, láska k celému národu i láska k celému světu. To je Národní proud.
Nečekejme, že za nás něco vyřeší politické strany!
Systém politických stran byl postupně zneužit k tomu, aby nám začly vládnout nikým nevolené struktury řízené ze zahraničí. A vláda pětikoalice má za úkol proces likvidace naší země završit.
Pokud chceme tento proces zvrátit, musíme se jako občané spojit, pozvednout národ a vzít si vládu nad naší zemí zpět!
Změňme pokřivená pravidla, vezměme si náš stát zpět!
Zapojme se do vytváření celorepublikové struktury Národního proudu,ve které je vítán každý, kdo chce spolupracovat na vytvoření naší společné občanské síly prosazující nutné a potřebné změny pro zachování naší země.

Společně vytváříme celorepublikovou strukturu

Všichni, kdo se chtějí aktivně spolupodílet na vytváření celorepublikové struktury občanské iniciativy Národní proud, kontaktujte krajského nebo centrálního koordinátora: kontakty.

Naše vize:

Spravedlivý stát svobodných a zdravých lidí jednajících ve prospěch společnosti, kteří si společně vládnou s respektem k životu a k tomu, co je přesahuje.

K TOMU JE NUTNÉ
nastolit zřízení odrážející skutečnou vůli lidu a současně omezit vliv zájmových skupin

DOSÁHNEME TOHO
rozhořením občanského hnutí jdoucího za společným cílem, které bude mít společenskou sílu a autoritu k prosazení nutných změn

300 000
odhodlaných lidí dokáže zastavit destrukci naší země záměrně způsobovanou nadnárodními zájmovými skupinami

další: Základní myšlenky >>
     

Týdenní vysílání Národního proudu 1. 12. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 14. 11. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 8. 11. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 31. 10. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 23. 10. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 15. 10. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 6. 10. 2023

 

Týdenní vysílání Národního proudu 28. 9. 2023

 

Jak proběhla stávka 12. 9. a vznik Národního proudu

 

Tisková konference ke stávce 12. 9. a následným aktivitám Stávkového výboru a vznik Národního proudu

 

Stávka 27. 11. 2023!


#narodniproud